Rouw

 

Bij rouw staat verlies van de gestorvene centraal.  Middels Euritmie zullen we spreuken die Rudolf Steiner voor de gestorvenen gegeven heeft, bewegen en zo de inhoud dieper ervaren. Door oefeningen uit de coaching willen we proberen alle emoties rond om dat verlies een plaats te geven. We leren onszelf opnieuw verhouden tot degene die overleden is. 

Er zullen twee individuele sessies van één uur plaatsvinden. Eén intake-sessie vóór het begin van de cursus en één tussentijdse-sessie.