Euritmie-oefeningen online 

 

Wat kan de individuele mens doen om gezond te blijven?

Rudolf Steiner heeft een aantal specifieke euritmie-oefeningen gegeven die kunnen bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van de mens, en die daarmee preventief kunnen werken. Het zijn vijf oefeningen die via de ziel versterkend op de weerstandskrachten van het lichaam kunnen werken. De gevoelens hoop, verering, liefde, besluitvaardigheid (ja-nee) en sympathie-antipathie staan bij de oefeningen centraal.

Juist in de tijd van Corona zien wij een belangrijke rol weggelegd voor het versterken van de opbouwkrachten. Omdat de mogelijkheden van direct therapeutisch contact beperkt zijn, hebben mijn collega Manja en ik video’s met deze oefeningen gemaakt. We willen iedereen aanmoedigen om zelf aan de slag te gaan. Elke dag 5-10 minuten gedurende 7 weken.

 

Via onderstaande links komt u bij de betreffende video's.

 

Met vriendelijke groeten en goede gezondheid gewenst!

Christine Mundschin & Manja Wodowoz- de Boon

 


I:  Oefening van de Hoop

In het hopen ben ik open voor de toekomst. Wat er ook zal gebeuren, het zal goed zijn. Hopen is je overgeven in vertrouwen dat wat er ook moge gebeuren, het goed is.

Met onze hele gestalte openen wij ons via de onbekende achterruimte naar de hemel en verbinden ons met het hogere; in een euritmisch OE-gebaar verbinden wij ons met ons lot en gaan wij er duidelijk in staan.


II: Ja - Nee Oefening

Ja - Nee. Ik uit mijn besluit, het is duidelijk en helder, het begrenst en sluit de andere mogelijkheid uit. Ik verbind me met de keuze; dat geeft houvast, zekerheid en rust.

In deze oefening oordelen we met onze hele gestalte door de voeten krachtig in een boog naar voor respectieve naar achteren neer te zetten. Deze oefening is zeer geschikt om de dag mee te beginnen.


III: Oefening van de Liefde

Liefde is er altijd, zonder verwachting, onvoorwaardelijk, vrij. Ze vermeerdert, zowel in het geven als in het ontvangen. Liefde is een hartekracht die ver naar de periferie uitstroomt, als de verbinding met jezelf gewaarborgd blijft.  Door de euritmische E-beweging bekrachtigen we het besef dat wij liefde zijn. In liefde zijn wij tegelijk zowel met de omgeving als met onszelf verbonden. 


IV:  Sympathie - Antipathie Oefening

In sympathie verbinden we ons met de wereld en de ander. We wijden onze energie uit en voelen onze verbondenheid met de wereld en de ander: De voet en de hele gestalte neigen ietsje naar voren via de buik-(voor)kant. 

In antipathie trekken we ons terug van de ander en de wereld. We trekken onze energie terug naar onszelf en verbinden ons met onze eigen waarheid: De voet en de hele gestalte richten zich naar achteren via de rug-(achter)kant.

Het zijn gelijkwaardige krachten die we allebei nodig hebben om betekenisvol in het leven te staan. Idealiter ervaren we ze allebei tegelijkertijd: verbondenheid met de ander en trouw aan onze eigen waarheid.

Met deze sympathie-antipathie- euritmie-oefening ‘trainen’ wij de ‘zielenspier’ van ons verbinden en ons terugtrekken kunnen, om steeds meer het evenwicht van allebei tegelijk te kunnen (be)leven.


V:  Oefening van de Verering

In verering openen wij onze ziel in bewondering voor het hoge, bijzondere in iets of iemand, en nemen dat grootse in ons op.

Door de euritmische A-beweging naar voren, openen we onze ziel voor ‘het hoge’ (een mooie bloem, een kunstwerk, een indrukwekkende natuur-verschijning, een bijzondere ontmoeting, een mooie belevenis..etc). In een loslatende H-beweging naar achteren, laten we datgene uit ons dag-bewustzijn los naar de ‘achter-wereld’, in vertrouwen dat het ons zal blijven voeden.

Een goed moment voor deze oefening is in de avond vóór het slapen gaan. Daarbij kan met de A-beweging elke keer één bijzondere, mooie belevenis van de dag opgeroepen worden en in dankbaarheid in de euritmische H-beweging naar achter losgelaten worden.