Euritmie-cursus: bij pollenallergie

 

Door met euritmie specifieke klanken doorvoeld te bewegen, proberen wij te bewerkstelligen dat het lichaam minder allergisch op pollen reageert. In de cursus zullen wij deze klanken aanleren zodat u die vervolgens thuis kunt oefenen.