Euritmie-cursus: bij hoge bloeddruk

 

Door specifieke klanken doorvoeld te bewegen, kunnen wij met euritmie bloeddruk verlagend op ons lichaam inwerken. In de cursus zullen wij die klanken aanleren zodat u die vervolgens thuis kunt oefenen.