Bezield Bewegen: cursus-aanbod

 

Euritmie is een manier om wetmatigheden in de wereld en onszelf niet allen met ons hoofd te begrijpen, maar ze te doorvoelen en op die manier op een dieper niveau te snappen, zoals elke kunst deze mogelijkheid biedt. De euritmie geeft toegang tot verschillende aspecten van het zelf en de wereld door middel van de doorvoelde bewegingen. 

De verschillende themas kunnen met euritmie doordrongen en onderzocht worden. 

Voor therapeutische doelen bied ik euritmietherapie, naast individueel, ook in kleine groepen aan.

 

Eerdere cursussen die ik heb gegeven hadden o.a. als thema:

Kwaliteiten van de ziel; zelf en de ander; emoties en gevoelens: wat voedt mijn ziel?; de helende werking van planten en metalen; goede zelfzorg voor moeders.

 

Voor interesse in een thema buiten het actuele aanbod graag contact opnemen.